BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 20

       BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KRAKOWIE

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Kancelarii Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


Zapraszamy również na stronę domową Przedszkola nr20

www.p20.przedszkolowo.pl

 

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30 - 17:00

Oddziały pracujące w przedszkolu:

Grupa I - dzieci 3-letnie

Grupa II - dzieci 3 - i 4-letnie

Grupa III - dzieci 4 - i 5 - letnie

Grupa IV - dzieci 6 - letnie

Grupa V - dzieci 5- i 6 -letnie

 

W naszym przedszkolu odnajdziecie klimat sprzyjający poczuciu bezpieczeństwa:

Nasze atuty:

 • Przedszkole znajduje się w miejscu oddalonym od ruchliwych szlaków komunikacyjnych
 • posiada doskonałe warunki lokalowe:przestronne, jasne, kolorowe sale zabaw i salę gimnastyczną
 • posiada duży ogród, zapewniający bezpieczne zabawy na powietrzu
 • Przedszkole wyposażone jest w inspirującą do twórczych działań bazę dydaktyczną
 • zapewniamy zdrowe i smaczne posiłki, przygotowane zgodnie z obowiązującym unijnym systemem zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HAACAP
 • nauczycielki i personel pomocniczy, prezentują wysoki poziom kultury osobistej i troski o dobro dziecka

MISJA

       NASZE PRZEDSZKOLE:
 • Zapewnia opiekę, wychowanie oraz możliwość poznawania siebie i świata w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Wykorzystuje potencjał rozwojowy dziecka, jego zdolności i działania twórcze we wszystkich dziedzinach aktywności
 • Kształtuje postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny
 • Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

WIZJA

NASZ WYCHOWANEK:
 • Jest aktywny twórczo i wykazuje postawę badawczą
 • Ma ukształtowany system wartości
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Dba o własne zdrowie i rozwija swą sprawność fizyczną
 • Korzysta z komputera, jako jednej z metod zdobywania wiedzy i umiejętności w zabawie
 • Ma ukształtowane poczucie tożsamości z własnym narodem i przynależności do rodziny państw europejskich
 • Jest gotowy do podjęcia nauki szkolnej