BIP Archiwalny - A_OSiRK (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXIV/818/09 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

OSiR "Krakowianka"

 

 1. Nazwa jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji “Krakowianka”

2. Adres siedziby ul. Eisenberga 2, 31-523 Kraków

3. Symbol

4. Telefon: (012) 411-40-88

5. Fax: (012) 412-74-77

6. E-mail: hotel@krakowianka.com.pl

7. adres www strony własnej www.krakowianka.com.pl

8. (Władze) Funkcja: p.o.Dyrektora Piotr Sokołowsk

9. Zakres działania: Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców Krakowa tj:

1)tworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji,2)organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

3)tworzenie warunków dostępności bazy sportowo rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych,

4)zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,

5)popularyzacja oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej i turystyki,

6)tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi,

7)eksploatacja , zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

8)podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji.

10. Struktura jednostki: zakład budżetowy

Ośrodkowi podlegają następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

1)basen kąpielowy przy ul. Eisenberga ,

2)zespół obiektów w Borku Fałęckim przy ul. Żywieckiej (dom wycieczkowy, camping, pole namiotowe, basen)

3)zespół obiektów w Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej (basen wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.

11. Aktualny statut: w zatwierdzeniu