BIP MJO - Przedszkole Nr 142

Biuletyn Informacji Publicznej      Samorządowego Przedszkola nr142
 

 

 


Informacje publiczne podlegają udostępnieniu w formie pisemnej i ustnej na wniosek  osoby zainteresowanej . Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.