BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 112
Ogłoszenia i komunikaty

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Przedszkole nr 112 w Krakowie im. Lucyny Krzemienieckiej.

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP  podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek .
W tym celu należy złożyć  wniosek w sekretariacie Przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia.