BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Mienie

 

Nieruchomości Szpitala

  • Nieruchomości Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie położone są na działkach nr 175/3, 246/52, 246/53, 246/58, o powierzchni 13,59 ha.
  • Łączna kubatura budynków Szpitala wynosi: 124 298 m3.
  • Powierzchnia użytkowa Szpitala obejmuje obszar: 28 774 m2.


Wykaz nieruchomości Szpitala