BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Symbol: SSSZ
Adres: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Telefon: +48126440144, +48126229200, +48126442289 sekreta
Faks: 12-644-47-56
Email: kancelaria@zeromski-szpital.pl
WWW: http://www.zeromski-szpital.pl
NIP: 6782680028
REGON: 000630161
Zakres działania: Leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących, mieszkańców Krakowa i Regionu Małopolski oraz promowanie zdrowia. Misję tę spełniać będziemy poprzez całodobową pełnoprofilową diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki pracy oraz doskonaląc własne umiejętności.
Władze:
Dyrektor Szpitala dr n. med. Jerzy Friediger
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Katarzyna Turek-Fornelska
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Maria Dzięgiel
Naczelna Pielęgniarka mgr Elżbieta Głowa

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-12 13:52:32
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2018-06-05 14:14:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-17 09:34:18
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-30 10:53:32
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-29 12:58:23
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-21 11:51:04
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-16 10:20:21
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-16 10:11:59
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-15 08:26:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-01-02 14:23:03
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja