BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Symbol: SSSZ
Adres: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Telefon: +48126440144, +48126229200, +48126442289 sekreta
Faks: 12-644-47-56
Email: kancelaria@zeromski-szpital.pl
WWW: http://www.zeromski-szpital.pl
NIP: 6782680028
REGON: 000630161
Zakres działania: Leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących, mieszkańców Krakowa i Regionu Małopolski oraz promowanie zdrowia. Misję tę spełniać będziemy poprzez całodobową pełnoprofilową diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki pracy oraz doskonaląc własne umiejętności.
Władze:
Dyrektor Szpitala dr n. med. Jerzy Friediger
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Katarzyna Turek-Fornelska
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Maria Dzięgiel
Naczelna Pielęgniarka mgr Elżbieta Głowa

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki