BIP Archiwalny - A_PK64 (data archiwizacji: 2013-02-26, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z uchwałą nr L/648/12 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola Samorządowego nr 64"Zaufajcie dzieciom,
bo one są twórcami przyszłości"

C. Freinet

____________________________________________________________________________________________________


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.