BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola nr 163

im. Heleny Bechlerowej

30-686 Kraków ul. Podedworze 2a

 
 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w kancelarii przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.