BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 140

BIULETYN  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA NR 140  W  KRAKOWIE

 
logo


"Nasze przedszkole jest radosnym światem,
w którym każdy żyje po swojemu ale jednocześnie musi się nauczyć żyć w zespole, umieć się nawzajem szanować
i rozmawiać  ze sobą."Nasza wizja:
Nasze przedszkole to miejsce kreowania twórczej aktywności dziecka, wyzwalanie jego spontanicznej potrzeby tworzenia, kształtowania postawy otwartości na świat i jego wartości w atmosferze wzajemnej życzliwości, akceptacji i zgodnej, radosnej zabawy.

Nasz misja:
Jesteśmy doświadczonym, twórczym zespołem.
Jesteśmy tu po to by:
• każdemu dziecku stworzyć szansę indywidualnego rozwoju
• wspomagać je w poznawaniu i porządkowaniu rzeczywistości
• pomagać w odkrywaniu swoich uzdolnień i rozwijaniu ich
• wspierać mocne strony każdego wychowanka
• kształtować w nim pozytywny obraz własnej osoby
• kreować umiejętności społeczne w dobrej zabawie

 


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej

http://przedszkole140.blizej.infoInformacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, a udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku