BIP MJO - Przedszkole Nr 127

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 127 w Krakowie

im. Koszałka-Opałka

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.