BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 51

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowego Przedszkola nr 51

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 51

 

 

 

Naszeprzedszkole:

jest przyjazne dzieciom i rodzicom

słynie z ciekawych programów i dobrze przygotowanej kadry

promuje zdrowy styl życia i poznawanie przyrody oraz najbliższego środowiska


Dzieci są tu radosne, uśmiechnięte, kreatywne i otwarte na innowacje

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej:

www.sp51.przedszkola.net.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.