BIP MJO - Przedszkole Nr 33

To jest strona główna BIP PRZEDSZKOLA NR 33


Zapraszamy do strony domowej www.przedszkole-33.blizej.info

 

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w BIP jest udostępniana w trybie na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie pisemnej lub ustnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna jest udostępniana bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.