BIP MJO - Przedszkole Nr 33

To jest strona główna BIP PRZEDSZKOLA NR 33


Zapraszamy do strony domowej www.przedszkole-33.blizej.info

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniona zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, a udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.