BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 6

Archiwum

Opłata za korzystanie z przedszkola w roku 2007:

• Stawka żywieniowa – 5,00 za dzień,
• Opłata stała – media zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXIV/723/05 z dnia 30 marca 2005r.:
- 12% - tj. 112,32 zł za jedno dziecko,
- 10% - tj. 93,60 zł – za każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje dzieci,
- 9% - tj. 84,24 zł za dziecko uczęszczające do 5 godzin i korzystające z jednego lub dwóch posiłków,
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dn. 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 157 poz. 1314, z 2005r. Nr 177 poz. 1469, z 2006r. Nr 171 poz. 1227) tj. 936,- zł.

Opłata miesięczna pobierana jest z góry, natomiast odliczanie dni nieobecnych jest z dołu.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole do 10 każdego miesiąca, natomiast zwrot książeczek do 15 każdego miesiąca!!!