BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Przedszkole Nr 6

im. H. Jordana

30-611 Kraków, ul. Bujaka 17

 

 


Zapraszamy również do naszej strony domowej
 
 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu  w trybie na wniosek.   Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni  od  daty  złożenia
wniosku.