BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego Nr 30

ul. J. Majora 18,

31-422 Kraków

tel. 12 285 71 71

www.zlobek30.pl

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.