BIP MJO - Żłobek Nr 27

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 27os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków
tel. 12-648-26-46
793879659

adres mail:  biuro@zlobek27.pl

www.zlobek27.pl


 

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek w formie pisemnej lub ustnej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.