BIP MJO - Żłobek Nr 22

W module Prawo znajdują się: statut żłobka samorządowego, uchwały Rady Miasta Krakowa, zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i inne.