BIP MJO - Żłobek Nr 13


Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 13

 

 

os. Centrum A 12, 31-925 Kraków

tel. 12-644-23-95

 


 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.