BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 23

 Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie

 

ul. Słomiana 7,

30-316 Kraków

tel. 12 266 12 46

e-mail: zlobek23@gmail.com

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.