BIP Archiwalny - A_DPS4 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVII/736/08 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie,

ul. Łanowa 43b

 

UCHWAŁA NR LVII/736/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43b

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek  w sekretariacie Domu.

 Informacja zostanie  udostępniona  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.