BIP Archiwalny - A_DPS3 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXX/371/07 Rady Miasta Krakowa )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Żychowskiego
w Krakowie

 

Zapraszamy również do naszej strony domowej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Domu.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.