BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Struktura organizacyjna:

 

Działy Podstawowe - działalność merytoryczna:

 • Działy Opiekuńczo Terapeutyczne (OT)
 • Główny Specjalista ds Merytorycznych (GS)
 • Sekcja Terapeutyczno - Rehabilitacyjna (TR)
 • Zespół Pielęgniarek (ZP)
 • Stanowiska ds. Pracy Socjalnej (PS)
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Działy i stanowiska wspomagające:

 • Dział Finansowo - Księgowy (FK)
 • Dział Administracyjny (A)
 • Sekcja Żywienia (Ż)
 • Dział Techniczny (T)
 • Stanowisko ds Pracowniczych (KD)
 • Stanowisko ds Zarządzania Informacją (I)
 • Stanowisko ds BHP i p.poż (BHP)

  zobacz opis zadań w Regulaminie Organizacyjnym Domu