BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS
Symbol: DPS2
Adres: ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
Telefon: +48126532041, +48126505460
Faks: 012 653 - 03 - 90
Email: dpslanowa43@ceti.pl
WWW: http://www.ceti.pl/~lanowa
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
NIP: 6792174663
REGON: 000294852
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 43, zwany dalej "Domem" zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Celem funkcjonowania Domu jest stworzenie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, wolności, intymności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i usamodzielnienie na miarę ich możliwości.
Uwagi: Strony przyjmowane są w dni robocze w godzinach 08:00 - 15:00. Dyrektor przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9:00 - 11:00 oraz we czwartki w godzinach 13:00 - 15:00.
Władze:
Dyrektor: mgr Barbara Wąsowicz
Główny Księgowy:  Elżbieta Iskra
Kierownik Sekcji Żywienia  Iwona Pirowska
Kierownik Działu Technicznego mgr Jacek Wróbel
Główny Specjalista ds merytorycznych mgr Elżbieta Rozwadowska
Kierownicy Działów Opiekuńczo Terapeutycznych: 
 mgr Beata Kiryluk
 mgr Katarzyna Dawidziuk
 mgr Marta Rozwadowska - Suruło
 mgr Zuzanna Pałosz
 mgr Monika Gocal
Kierownik Zespołu Pielęgniarek  Ewa Wolańska
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej: mgr Krzysztof Flaszowski
Kierownik Działy Administracyjnego: mgr Katarzyna Tokarz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki