BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

 1. młodszy opiekun
  (nr ref. 7/19, składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 2. opiekun medyczny
  (nr ref. 8/19, składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 3. pielęgniarka
  (nr ref. 9/19, składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 4. ratownik medyczny
  (nr ref. 10/19, składanie ofert do dnia 2019-12-31)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE