BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

 1. pielęgniarka
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-12-31)
 2. ratownik medyczny
  (nr ref. 3/2020, składanie ofert do dnia 2020-12-31)
 3. opiekun
  (nr ref. 6/2020, składanie ofert do dnia 2020-12-31)
 4. księgowy
  (nr ref. 11/20, składanie ofert do dnia 2020-09-20)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. opiekun medyczny
  (nr ref. 2/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 2. dietetyk
  (nr ref. 4/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 3. opiekun
  (nr ref. 5/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. Psycholog
  (nr ref. 10/2020, składanie ofert do dnia 2020-08-31)
 2. referent
  (nr ref. 9/2020, składanie ofert do dnia 2020-07-02)
 3. opiekun medyczny
  (nr ref. 7/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 4. referent
  (nr ref. 8/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-01)