BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

 

 Szkoły funkcjonujące w ramach
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
 
Dane teleadresowe wspólne dla wszystkich wymienionych poniżej szkół 1. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik inżynierii środowiska i melioracji
 2. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik architektury krajobrazu
 3. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik usług fryzjerskich
 4. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik ogrodnik
 5. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik organizacji reklamy
 6. 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 7. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik inżynierii środowiska i melioracji
 8. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik architektury krajobrazu
 9. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik ogrodnik
 10. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik reklamy
 11. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik usług fryzjerskich
 12. 5-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 13. 3-letnie IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 14. 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9: fryzjer
 15. 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9: ogrodnik

 

W strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji funkcjonuje Internat.