BIP Archiwalny - A_SOSWN (data archiwizacji: 2014-05-05, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1036/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. )
Dokument archiwalny
  Biuletyn Informacji PublicznejSpecjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszącychim. Jana Siestrzyńskiego w Krakowie          Zapraszamy również na naszą szkolną stronę internetową  Informacje o podmiocie Adres podmiotu:  ul. Spadochroniarzy1, 31-455 Kraków Telefon:   12 -411-17-22 Fax:   12- 411-19-40 Adres e-mail:   soswddn@soswddn.krakow.pl sekretariat czynny: codziennie od 8:30 - 15:30     Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyc pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.