BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Archiwum zakładowe prowadzone jest w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się na podstawie złożonego wniosku, po uzyskaniu zgody Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, co do zasady na terenie archiwum zakładowego i pod nadzorem archiwisty. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w godzinach pracy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.