BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Informacje o udzielonej przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pomocy publicznej publikowane są zbiorczo w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2341.