BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 Struktura organizacyjna:


DYREKTOR

Maria Anna Potocka

e-mail: potocka[at]bunkier.art.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Szafran

e-mail: szafran[at]bunkier.art.pl


 

DZIAŁ PROGRAMOWY


KURATORZY

EDUKATOR

e-mail: program[at]bunkier.art.pl

 

DZIAŁ PROMOCJI, WYDAWNICT I FUNDRAISINGU

RZECZNICZKA PRASOWA

e-mail: program[at]bunkier.art.pl

 


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-WYKONAWCZY


Kierownik administracyjno-wykonawczy

Katarzyna Laskowska

e-mail: laskowska[at]bunkier.art.pl

 

SEKRETARIAT

tel. 12-423-12-43
e-mail: sekretariat[at]bunkier.art.pl
ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW

ZESPÓŁ TECHNICZNY

e-mail: administracja[at]bunkier.art.pl

PORTIERNIA

e-mail: portiernia[at]bunkier.art.pl

 

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Sylwia Kaczor-Jarosz

e-mail: kaczor.jarosz[at]bunkier.art.pl

główna księgowa

 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

KSIĘGOWA

e-mail: ksiegowosc[at]bunkier.art.pl

KASA

kasa[at]bunkier.art.pl

 

 

RADCA PRAWNY

e-mail: prawnik[at]bunkier.art.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

e-mail: iod[at]bunkier.art.pl

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e-mail: zamowienia[at]bunkier.art.pl

 

ARCHIWUM

e-mail: klata[at]bunkier.art.pl

 Adres do korespondencji:

Galeria Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków
tel. 12-422-10-52
fax. 12-422-83-03