BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 

 

 

 

Struktura organizacyjna:


DYREKTOR

Maria Anna Potocka

e-mail: potocka[at]bunkier.art.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Szafran

e-mail: szafran[at]bunkier.art.pl

 

DZIAŁ MERYTORYCZNY

KOORDYNATORZY

e-mail: program[at]bunkier.art.pl

PROMOCJA

e-mail: promocja[at]bunkier.art.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-WYKONAWCZY

e-mail: administracja[at]bunkier.art.pl

Kierownik administracyjno-wykonawczy

Katarzyna Laskowska

e-mail: laskowska[at]bunkier.art.pl

SEKRETARIAT

tel. 12-423-12-43
e-mail: sekretariat[at]bunkier.art.pl

ZESPÓŁ TECHNICZNY

PORTIERNIA

e-mail: portiernia[at]bunkier.art.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e-mail: zamowienia[at]bunkier.art.pl

ARCHIWUM

e-mail: klata[at]bunkier.art.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
e-mail: ksiegowosc[at]bunkier.art.pl

Główna Księgowa

Sylwia Kaczor-Jarosz

e-mail: kaczor.jarosz[at]bunkier.art.pl

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

KSIĘGOWA

KASA

e-mail:kasa[at]bunkier.art.pl

 

RADCA PRAWNY

e-mail: prawnik[at]bunkier.art.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

e-mail: iod[at]bunkier.art.pl

 

 

 



Adres do korespondencji:

Galeria Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków
tel. 12-422-10-52
fax. 12-422-83-03