BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 Struktura organizacyjna:


DYREKTOR

Maria Anna Potocka

e-mail: potocka[at]bunkier.art.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Szafran

e-mail: szafran[at]bunkier.art.pl


 

DZIAŁ PROGRAMOWY


KURATORZY
Anna Bargiel
e-mail: bargiel[at]bunkier.art.pl
kuratorka

Lidia Krawczyk

e-mail: krawczyk[at]bunkier.art.pl
kuratorka

Anna Lebensztejn
e-mail: lebensztejn[at]bunkier.art.pl
kuratorka

Krzysztof Siatka

e-mail: siatka[at]bunkier.art.pl
kurator

Mikołaj Spodaryk

edukator

e-mail: spodaryk[at]bunkier.art.pl

Gabriela Brdej

młodszy kurator

e-mail: brdej[at]bunkier.art.pl

 


KONSERWATORKA DZIEŁ SZTUKI

Kinga Olesiejuk

e-mail: olesiejuk[at]bunkier.art.plDZIAŁ PROMOCJI, WYDAWNICT I FUNDRAISINGU


Kierowniczka ds. Promocji, Wydawnictw i Fundraisingu

Karolina Rostkowska

e-mail: rostkowska[at]bunkier.art.pl

 

Agata Biskup

e-mail: biskup[at]bunkier.art.pl 

graficzka

Anna Gil

e-mail: gil[at]bunkier.art.pl

specjalistka ds. promocji i mediów społecznościowych

 

RZECZNICZKA PRASOWA

Joanna Terpińska

e-mail: terpinska[at]bunkier.art.pl

 


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-WYKONAWCZY


Kierownik administracyjno-wykonawczy

Katarzyna Laskowska

e-mail: laskowska[at]bunkier.art.pl

 

SEKRETARIAT

Lilianna Flacht-Wolter
tel. 12-423-12-43
e-mail: sekretariat[at]bunkier.art.pl
administracja

 

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW

Renata Zawartka
e-mail: zawartka[at]bunkier.art.pl
koordynatorka projektów, wystaw i wydarzeń

Jolanta Zawiślak
e-mail: zawislak[at]bunkier.art.pl
koordynatorka projektów, wystaw i wydarzeń

 

ZESPÓŁ TECHNICZNY

Kazimierz Zięba

specjalista ds. urządzeń i systemów elektrycznych

e-mail: zieba[at]bunkier.art.pl

Wojciech Włodarski

specjalista ds. urządzeń i systemów teleinformatycznych

e-mail: wlodarski[at]bunkier.art.pl

Kamil Słota

specjalista ogólnobudowlany-magazynier

e-mail: slota[at]bunkier.art.pl

 

PORTIERNIA

Teresa Dudzińska

Bożena Jończyk

Anna Sikorska

e-mail: portiernia[at]bunkier.art.pl

 

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Sylwia Kaczor-Jarosz

e-mail: kaczor.jarosz[at]bunkier.art.pl

główna księgowa

Beata Kachel

e-mail: kachel[at]bunkier.art.pl
specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Grzesiak

e-mail: grzesiak[at]bunkier.art.pl

księgowa

 

KASA

Anna Mól

kasa[at]bunkier.art.pl

 

 

RADCA PRAWNY

Joanna Bujacz

e-mail: bujacz[at]bunkier.art.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

e-mail: iod[at]bunkier.art.pl

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e-mail: zamowienia[at]bunkier.art.pl

 

ARCHIWUM

e-mail: klata[at]bunkier.art.pl

 Adres do korespondencji:

Galeria Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków
tel. 12-422-10-52
fax. 12-422-83-03