BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Rejestry

- informacja o prowadzonych rejestrach:

 

1. Rejestr zarządzeń, decyzji, poleceń i komunikatów wewnętrznych Dyrektora MHF

- przechowywane w formie aktowej, udostępniane w sekretariacie po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora.

 

2. Rejestr zamówień publicznych

- dane przechowywane w formie aktowej, udostępniane są w sekretariacie na pisemny wniosek.

 

3. Rejestr umów

- dane przechowywane w formie aktowej, udostępniane są w sekretariacie na pisemny wniosek.

 

4. Ewidencja akt osobowych

- przechowywane w formie aktowej, udostępniane po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora na wniosek składany w sekretariacie MHF.