BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Kontrole

 

Rejestr kontroli zewnętrznej

Rejestr kontroli wewnętrznej

 

przechowywane w formie aktowej, udostępniane w sekretariacie po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora MHF

tel. 12 634 59 32