BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

W Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

- Rejestry Zbiorów (muzealiów, archiwaliów). Rejestry mają formę:

• Księgi wpływów,

• Księgi depozytowej

• Księgi Inwentarzowej.

Prowadzone są także karty katalogu naukowego muzealiów, oraz:

- Rejestr Umów

- Rejestr Zarządzeń Dyrektora

- Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw

- Rejestr Korespondencji

- Rejestr Kontroli

- Księgi rachunkowe

- Księgi Inwentarzowe środków trwałych

- Archiwum Zakładowe

Sekretariat prowadzi:

• Książkę kancelaryjną do rejestracji pism wychodzących i przychodzących