BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Inżynierii Miejskiej

Instytucji Kultury Miasta Krakowa

Zapraszamy na naszą stronę internetową

 www.mim.krakow.pl

 

 

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna jest udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.