BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Kontrole w Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

Kontrole 2019

L.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie/Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Kontrola MUW/Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WB-IV.431.2.1.2019   
2. Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Kontrola Pożarowa DOT.019.5.2019
3. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kontrola Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspekt. Sanitarnego NK.9020.87.1.2019
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie/[Powiat Grodzki Kontrola Powiatowego Inspektoratu Badzoru Budowlanego

11.01.2019

5.   

UMK Prezydent Miasta Krakowa                                                                                               Udzielanie zamówień publicznych i ochrona zasobów                              WK-02.1711.15.2019  

Kontrole 2018

L.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1. Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                    Kontrola Pożarowa MZ.5580.1.36.2018.DD
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                                  NP.9020.10.1.2018

 

Kontrole 2017

L.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie/Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i DNwego  Kontrola NFRZK X.2017
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                                 NS.9020.6.1.2017
3. Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Kontrola Pożarowa

MZ.5564.2.76.2017.DD