BIP - Muzeum Armii Krajowej

LOGO Muzeum AK

 


Muzeum czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00

oraz w niedziele w godzinach od 11.00 do 18.00

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00

oraz w niedziele w godzinach od 11.00 do 17.00

 


 

Podstawa prawna funkcjonowania Muzeum

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie działa na podstawie:

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 2012, poz. 987)

• Ustawa z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 406, z późn. zm.)

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240)

• Uchwała Nr 643/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

• Uchwała Nr 380/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 643/2000 ZMK w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

 

 

 

 


Sekretariat Muzeum AK czynny dla stron od poniedziałku do piątku w godzinach  od 900 do 1500


 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostęnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Muzeum AK.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.