BIP Archiwalny - A_POA (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXIII/418/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

 

zapraszamy do naszej strony domowej

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka .Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.