BIP Archiwalny - A_ZPOW2 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXIII/417/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2

ul. Chmielowskiego 6

31-067 Kraków

tel.: 12 430 53 57

e-mail: ddzpow2@poczta.onet.pl


 

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie placówki.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.