BIP Archiwalny - A_DDJB (data archiwizacji: 2016-01-12, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXX/495/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2015 r.)
Dokument archiwalny
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy Al. Pod Kopcem 10 A Kraków     Zapraszamy również do naszej strony domowej                           Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu Dziecka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.