BIP Archiwalny - A_DD7 (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIX/818/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2012 r. )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Dziecka nr 7

 

 


 

 

Zapraszamy

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekreteriacie Domu Dziecka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.