BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Rejestry:

1. Rejestr Zarządzeń i Poleceń Dyrektora DPS.

2. Rejestr kontroli zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Rejestr korespondencji (przychodzącej i wychodzacej).

4. Rejestr druków ścisłego zarachowania.

5. Rejestry dokumentów księgowych (komputerowe wynikajace z programu komputerowego)

6. Rejestr faktur

7. Rejestr umów i zleceń.

8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

9. Rejestr potwierdzeń "za zgodność z orginałem".

10. Rejestr pieczęci i pieczątek.

11. Rejestr pracowników.

12. Rejestr mieszkańców.

13. Rejestr zamówień publicznych.

 

Ewidencje:

1. Ewidencja skladników majątku DPS (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, ewidencja ilościowa).

2. Ewidencja rzeczy wartościowych mieszkańców.