BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Kontrole

 

REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2019

 

 

Lp. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
 1. Urząd Miasta Krakowa     Polityka kadrowo-płacowa
ze szczególnym uwzglednieniem
skargi anonimowej                                    
Wyniki + zalecenia pokontrolne
2.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola kompleksowa bloku żywienia,

dokumentacja systemu HACCP

Protokół

 

3.

Urząd Miasta Krakowa

kontrola z zakresu stanu

ochrony przeciwpożarowej

Protokół
4.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola bieżąca stanu
sanitarno-hignienicznego obiektu
Protokół
5.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola pobór prób wody w kierunku
bakterii Legionella
Protokół
6.

Małopolski Urząd

Wojewódzki w Krakowie,

Wydział Polityki Społecznej

kontrola kompleksowa Protokół
7.

Prezes Sądu Okręgowego

w Krakowie

 

kontrola legalności przyjęcia i przebywania
w Domu Pomocy Społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi,
przestrzeganie ich praw i warunków
w jakich przebywają

Protokół
REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2018

 

Lp Jednostka kontrolująca   Zakres kontroli                                         

Wynik

kontroli

1.

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Krakowie

kontrola doraźna Protokół
2.

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego

w Krakowie -

Powiat Grodzki

kontrola dokumentacji

utrzymania obiektu budowlanego

Protokół

3.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola sanitarna

Protokół kontroli sanitarnej

Protokół kontroli sprawdzającej

4.

Urząd Miasta Krakowa

 

kontrola problemowa funkcjonowania
kontroli zarządczej

Wyniki + Zalecenia pokontrolne
5.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola stanu sanitarno - porządkowego
obiektu
 Protokół
6.

 

Prezes Sądu Okręgowego
w Krakowie

kontrola legalności przyjęcia i przebywania

w Domu Pomocy Społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi,

przestrzeganie ich praw

i warunków w jakich przebywaja

Protokół

 


REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2017

 
Lp Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1.

Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny

kompleksowa kontrola bloku żywienia

Protokół
2.

Małopolski Państwowy

Wojewódzki Inspektor

Sanitarny

kontrola sanitarna DPS w związku z wnioskiem strony o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

Protokół

3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

kontrola bieżąca stanu sanitarno - higienicznego obiektu

Protokół

4.

 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

 kontrola pobór prób wody w kierunku bakterii Legionella Decyzja
5.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

kontrola stanu sanitarno - higienicznego obiektu Protokół
6.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

kontrola na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzenia Protokół

 

REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2016

 

Lp. Jednostka Kontrolująca Zakres kontroli
1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny kontrola bieżącego stanu - sanitarno higienicznego obiektu
2. Małopolski Urząd Wojewódzki wizytacja związana ze zwiększeniem liczby miejsc
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o o gospodarowanie odpadami komunalnym
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o o gospodarowanie odpadami komunalnym
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o o gospodarowanie odpadami komunalnym
6. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pobór prób wody Legionella
7. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pobór ponowny pró wody Legionella
8. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie kontrola na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzenia

 

 

REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2015

 

    lp.        Jednostka kontrolujaca         Zakres kontroli Wyniki kontroli
1 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola bieżąca obiektu Brak uwag i zaleceń
2 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola bieżąca stanu sanitarno- higienicznegi obiektu. Brak uwag i zaleceń
3 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Sanitarna kompleksowa kontrola żywienia Brak uwag i zaleceń
4 Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej .

Brak uwag i zaleceń

Protokół


REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2014

Lp.

Jednostka Kontrolująca

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 Dochodzenie epidemiologiczne w związku ze zgłoszeniem podejrzenia zachorowania na świerzb

 Brak uwag i zaleceń

2.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola doraźna w związku z informacją o wystąpieniu podejrzenia zachorowania na świerzb

 Brak uwag i zaleceń

3.

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

Kontrola kompleksowa

 

4.

Biuro Kontroli Wewnetrznej UMK

Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Sosjalnego

5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zagadnienie poruszane w skardze

6.

Małopolski Państwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny

Kontrola kompleksowa bloku żymieniowego, dokumentacja GHP,GMP, HACCP oraz bieżące zapisy wynikajace z systemu HCCP.

Brak uwag i zaleceń.

7.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola bieżąca stanu sanitarno- higienicznegi obiektu.

Brak uwag i zaleceń .

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek , do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidlowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie do celów ubezpieczeń społecznych.

  • Brak uwag i zaleceń.

9.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychocznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spolecznej .

REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2013

Lp.

Jednostka Kontrolująca

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

1.

Małopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny

 Bieżąca kontrola sanitarno-higieniczna

 Brak uwag i zaleceń

 2.

 Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

Prawidłowości udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych w wybranych jednostkach miejskich systemu pomocy społecznej wraz z wystąpieniem pokontrolnym i sprawozdaniem  z realizacji zaleceń pokontrolnych

 3

Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny

 Realizacja szczepień ochronnych przeciwko WZWB osób narażonych na zakażenie. Gospodarka preparatami pobieranymi z PSSE w Krakowie. 

 Brak uwag i zaleceń

4

Biuro Kontroli Wewnetrznej UMK

Polityka Kadrowo-Płacowa za okres od 01.01.2011 do 30.06.2013

 

  • Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

 

 

REJESTR KONTROLI JEDNOSTKI W ROKU 2012

Lp.

Jednostka Kontrolująca

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

1.

Małopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny

Bieżąca kontrola sanitarno-porządkowa

Brak uwag i zaleceń

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Realizacja iniekcji przeciw WZW osób narażonych na zakażenia , obowiązkowe

Brak uwag i zaleceń

3.

Małopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca zalecenia z kontroli z 2011r.

Brak uwag i zaleceń

4.

Małopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny

Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego oraz dokumentacji GMP, GHP i HACCP

Brak uwag i zaleceń

5.

Biuro Kontroli  Wewnętrznej UMK

Kontrola w zakresie wywiązywania się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wystąpienie pokontrolne