BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dostępność architektoniczna

 

1. Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.

 

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Józefińskiej 14 można dojechać komunikacją miejską (liniami tramwajowymi oraz autobusowymi).

 

Przystanki: Plac Bohaterów Getta, Limanowskiego, Korona

 

 

2. Możliwość o zaparkowaniu na kopercie własnym samochodem.

 

Przy ulicy Węgierskiej od strony ulicy Józefińskiej wyznaczone są dwa miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

3. Informacje o pochylni, podjazdach, windach, podnośnikach ułatwiających dojazd lub dojście oraz ich położenie.

 

W budynku przy ulicy Józefińskiej 14 jest winda oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Podjazd oraz winda znajdują się przy wejściu od strony ulicy Węgierskiej.

 

 

4. Informacje o dostępności dostosowanej toalety.

 

W budynku przy ulicy Józefińskiej 14 na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

 

5. Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej lub podobnych urządzeń w obiekcie.

 

Pętla indukcyjna znajduje się na parterze w Punkcie Informacyjnym pokój nr 13 oraz Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pokój numer 9.

 

 

6. Możliwość skorzystania z pomieszczenia wyciszenia, z którego mogą skorzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne np. osoby ze spektrum autyzmu.

 

W budynku wyznaczony jest pokój, z którego mogą przy załatwianiu spraw korzystać osobywrażliwe na bodźce zewnętrzne.

 

 

7. Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu(asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji, itp.)

 

Pracownicy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Józefińskiej 14 są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku