BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje o jednostce


Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Symbol: MOPS
Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
Telefon: +48126165427
Faks: 12 616-54-28
Email: do@mops.krakow.pl
WWW: http://www.mops.krakow.pl
NIP: 6771734298
REGON: 351505308
Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Uwagi: +48 (12) 616-54-28 - fax obsługiwany w godzinach od 7.30 do 15.30; +48 (12) 616-53-99 - fax serwer - możliwość przesyłania faksów do Ośrodka przez całą dobę. Godziny pracy poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 Poradnictwo prawne w MOPS: Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39 poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-15.00 Filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2 wtorek-piątek 7.30-15.30 Filia nr 5, ul. Praska 52 poniedziałek 7.30-15.30 Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27 poniedziałek-piątek 7.30 - 14.30 Filia nr 9, os. Górali 19, pok. 4 poniedziałek-wtorek: 9.00-14.00, czwartek: 9.00-14.00, piątek: 9:00-14:30
Władze:
Dyrektor (D)  Witold Kramarz
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN)  Marzena Samek
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych (ZDA)  Lidia Król
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej (ZDR)  Katarzyna Kadela

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-10 15:00:50
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-04-12 11:22:22
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-05-21 13:31:48
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2018-04-24 13:08:29
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-11-17 12:05:22
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-11-17 12:04:42
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-11-17 12:03:55
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-11 09:06:10
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-11 09:05:48
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-11 09:05:15
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja