BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej30-529 Kraków, ul. Józefińska 14
tel. 12 616-54-27, fax. 12 616-54-28
REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298
e-mail: do@mops.krakow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
www.mops.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 roku (z późn. zm.).

Statut MOPS przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVII/1158/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r.

Regulamin organizacyjny MOPS został zatwierdzony zarządzeniem nr 940/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2017 r.


Traci moc zarządzanie 2966/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.11.2016 r.

System Pomocy Społecznej Miasta Krakowa powołany został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 roku .

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej na dziennik podawczy MOPS ul. Józefińska 14 pok nr. 004, do@mops.krakow.pl
.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej opublikowanej w BIP MOPS