BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej30-529 Kraków, ul. Józefińska 14
tel. 12 616-54-27, fax. 12 616-54-28
REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298
e-mail: do@mops.krakow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
www.mops.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 roku (z późn. zm.).

Statut MOPS przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVII/1158/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r.

Regulamin organizacyjny MOPS został zatwierdzony zarządzeniem nr 1409/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04 czerwca 2018 r.

System Pomocy Społecznej Miasta Krakowa powołany został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 roku .

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

MOPS ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pok nr. 004, tel. 12 616-54-27, e-mail: do@mops.krakow.plPonowne wykorzystywanie informacji publicznej opublikowanej w BIP MOPS