BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14
tel. 12 616-54-27, fax. 12 616-54-28
REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298
e-mail: do@mops.krakow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
www.mops.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 roku (z późn. zm.).

Statut MOPS przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CX/1682/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Regulamin organizacyjny MOPS został zatwierdzony zarządzeniem nr 2966/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.11.2016 r.

Traci moc zarządzenie nr 552/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.02.2014 r., zmienione zarządzeniem nr 3733/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2014 r.,, zarządzeniem nr 963/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.04.2015 r. , zarządzeniem nr 2317/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08.2015 r.,zarządzeniem nr 228/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.01.2016 r., zarządzeniem nr 1150/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 1454/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3.06.2016.

System Pomocy Społecznej Miasta Krakowa powołany został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 roku .

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej na dziennik podawczy MOPS ul. Józefińska 14 pok nr. 004, do@mops.krakow.pl
.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej opublikowanej w BIP MOPS