BIP Archiwalny - A_CE (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXXVII/1138/09 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacyjnego im. dr. Henryka Jordana

 

W skład Centrum Edukacyjnego wchodzą:

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie CM. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.