BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

         

 Biuletyn Informacji Publicznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Zapraszamy do serwisu internetowego pod adresem: http://www.ssm.com.pl

ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków, tel. 12 653-24-32, email: krakow@ssm.com.pl
ul. Sokolska 17, 30-510 Kraków, tel. 12 345-57-85, email: sokolska@ssm.com.pl
ul. Krzeptówki 2, 34-500 Zakopane, tel. 18 20-66-158, email: zakopane@ssm.com.pl

 


Szkolne Schronisko w Krakowie

czynne jest przez cały rok

w godz. od 17:00 do 10:00, Sekretariat czynny w dni robocze do 8:00 do 15:00

 


Szkolne Schronisko w Krakowie filia w Zakonanem

czynne jest przez cały rok, przez całą dobę, Recepcja czynna przez cały rok


MISJA

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie

 

Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, umożliwianie odkrywania dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa i piękna Małopolski poprzez zapewnienie wygodnej, taniej i bezpiecznej bazy noclegowej dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób akceptujących reguły schroniska, przy ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług stawiamy sobie za cel ciągłe doskonalenie w kierunku spełnienia oczekiwań i osiągnięcia zadowolenia przybywającego do nas turysty.

Swoje zadania realizujemy w oparciu o:
• wygodną, zmodernizowaną bazę noclegową,
• kompetentną, wysokokwalifikowaną kadrę reagującą na potrzeby naszego klienta,
• szeroką ofertę usług dodatkowych, spełniającą oczekiwania turysty,
• dostosowanie standardów placówki do wymogów międzynarodowych.

Chcielibyśmy by nasze wieloletnie doświadczenie i fachowość stanowiły gwarancję, że turysta do nas chętnie powróci.

 

 

Dyrekcja i pracownicy

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu na pisemny wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja publiczna na wniosek zostanie udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.