BIP Archiwalny - A_MBPK (data archiwizacji: 2013-09-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXX/1010/13 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

 

   Biuletyn Informacji Publicznej

 

Międzyszkolny Basen Pływacki os. Kolorowe 29 b

 

 

 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 

 Zakres działania : 

Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Nowa Huta jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnegodziałającą na rzecz dzieci i młodzieży.

Działalność MBP ma na celu:

  1. Kształtowanie osobowości uczestników i rozwijanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz umiejętności przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
  2. Kształtowanie pożądanych postaw wobec kultury fizycznej.
  3. Pogłębianie i rozszerzanie umiejętności i wiedzy wykraczającej
    poza programy szkolnej kultury fizycznej.
  4. Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej
    oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej.
  5. Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Nowa-Huta. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.