BIP Archiwalny - A_MBPN (data archiwizacji: 2013-09-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXX/1009/13 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Śródmieście

ul. Fr. Nullo 23, Kraków

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

 

Zakres działania:

-         nauka pływania klas III w cyklu rocznym

-         korekta wad postawy na salach i w wodzie w grupach dyspanseryjnych

-         pływanie rekreacyjne dla placówek oświatowych i wolnego naboru

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie MBPN.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku