BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Informacje o jednostce


Nazwa: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Symbol: KSOS
Adres: al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków
Telefon: +48124115866
Faks: 12 410 64 37
Email: sekretariat@ksos.pl
WWW: http://www.ksos.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: KSOS jest placówką oświatowo-wychowawczą należącą do grupy placówek wychowania pozaszkolnego. Realizuje zadania z zakresu gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, nauki pływania, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Współpracuje z rodzicami w obszarze wychowania i profilaktyki zdrowotnej dzieci z całego regionu krakowskiego.
Uwagi: 12 411 72 20 - sekretariat czynny pon-pt 7:00-15:00
Władze:
Dyrektor  Krzysztof Augustyn
Wicedyrektor  Mirosław Buczek
Z-ca Dyrektora ds. administracyjno- ekonomicznych  Jerzy Kościelny
Główna Księgowa  Maria Miłoś

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki